دارای چاقو. تیغه آبکاری شده. دسته تمام استیل. تشکیل شده از چهار قسمت. بیل استیل چند کاره. آلیاژ استیل خالص. شامل بیل، اره ، تبر ، چاقو، جرقه زن و خردکننده شیشه.

مشخصات فنی

جنس

استیل خالص

قابلیت چند کاره

بیل و چاقو و تبر و اره

کلمات کلیدی

بیل استیل چند کاره
بیل استیل چند کاره
بیل استیل چند کاره